Θεραπευτικη προσεγγιση

Η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται σε μια ολιστική θεώρηση του ατόμου (βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο) η οποία συνίσταται στη διαρκή αλληλεπίδραση σώματος και ψυχής, καθώς και στη συνύπαρξη σωματικών και ψυχικών παραγόντων που ευθύνονται για την εμφάνιση των διαφόρων συμπτωμάτων.

Στο χώρο του ιατρείου, παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες  με στόχο ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα του κάθε ατόμου. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να είναι φαρμακευτικές, ψυχοθεραπευτικές, συμβουλευτικές και ψυχοεκπαιδευτικές.

Επίσης ανάλογα με το περιστατικό και κατόπιν συνεννοήσεως δίνεται η δυνατότητα κατ’ οίκον επισκέψεων.